LEAN MANAGEMENT a ŠKOLENÍ

INTERIM MANAGEMENT A JEHO VYUŽITÍ:

Pod pojmem Interim management rozumíme poskytování manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na určité, předem definované období. Česká asociace interim managementu (CAIM) rozlišuje změnový, projektový a substituční interim management. Společným znakem tohoto managementu je nasazení externího zkušeného profesionála v situacích, kdy firma ve svých vnitřních zdrojích nemá dostatečné dovednosti a kapacity, nebo není vhodné či možné hledat pro danou pozici trvalého kandidáta.

Změnový interim management:
Jedná se o případ, kdy firma potřebuje provést zásadní změnu svého fungování v relativně krátkém časovém období. Typickými příklady krizové či transformační řízení. V těchto situacích interim manager obvykle přejímá vedení organizace a po ukončení své mise jej opět předává majitelům. 

Projektový interim management:
Hovoříme oněm tehdy, je-li interim manager zodpovědný za implentaci konkrétního projektu (například zavádění nových softwarových nebo procesních řešení). Pozice projektového interim managera obvykle stojí mimo standardní organizační strukturu a po skončení projektu zaniká.

Substituční interim management:
Znamená dočasné obsazení uvolněné pozice. Může se například jednat o zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo o řešení náhlého odchodu pracovníka do nalezení a zaškolení trvalého nástupce. 


TATO SLUŽBA SE SJEDNÁVÁ NA DOBU URČITOU. CENA DÍLA JE SJEDNÁNA PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ DLE ROZSAHU, PŘEVZATÝCH ODPOVĚDNOSTÍ A DÉLCE TRVÁNÍ  PROJEKTU! 


PORADENSTVÍ A PŘÍPADNÉ ŠKOLENÍ:

Výpracování analýz aktuálního stavu jednotlivých výrobních provozů, včetně podání návrhu potřebných změn, pro zajištění úspor a zeštíhlení firmy (Lean management). Zeštíhlování výrobních linek a jednotlivých provozů. Výuka metod průmyslového inženýrství včetně implementace. Provádění interních auditů. 

CENA PEVNÁ A NA VYŽÁDÁNÍ! 

DRUHY NÁSLEDNÝCH ŠKOLENÍ:

Štíhlá výroba 
Efektivní využití strojů - TPM
Jednobodové lekce a standardy na pracovišti
Kde je problém OEE - CEZ a  analýza příčin
SMED - přestavba stroje do 10 minut
5S a plýtvání na pracovištích
Co musí znát Průmyslový inženýr?
Neustále zlepšování - KAIZEN 

CENA PEVNÁ A NA VYŽÁDÁNÍ, MINIMÁLNÍ OBSAZENOST KURZU 6 OSOB, TERMÍNY DLE POTŘEBY ZÁKAZNÍKA. 

 

V případě, že byste chěli zaslat cenovou nabídku pro některou z uvedených služeb či jste měli zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech, tel. 499 810 606, email: trejbalova@pcstorm.cz. 


 

DARUJTE ŠKOLENÍ
Obdarujte své blízké netradičním dárkem.

ICT: MS Office 365 ve školství
Akreditovaný kurz v rámci DVPP

ICT: Digitální gramotnost
Akreditovaný kurz v rámci DVPP

ICT: Distanční vzdělávání, Google App
Akreditovaný kurz v rámci DVPP

ICT: MS Word a Excel, praktické využití
Akreditovaný kurz v rámci DVPP

ICT: Kancelářské minimum pro pedagogy
Akreditovaný kurz v rámci DVPP

Další vzdělávání pedagogů (DVPP)
Akreditované ICT kurzy - šablony

NABÍDKA PRO STUDENTY
Korektura a formátování diplomové či bakalářské práce.

ŠKOLNÍ AGENDA I.
Nabídka kurzů pro školská zařízení.

ŠKOLNÍ AGENDA II.
Nabídka kurzů pro školská zařízení.

SOFT SKILLS
Rozvoj měkkých a manažerských dovedností.

OBECNÍ AGENDA I.
PRO OBCE A MIKROREGIONY. Kurz pro zaměstnance státní správy.

OBECNÍ AGENDA II.
PRO OBCE A MIKROREGIONY. Kurz pro zaměstnance státní správy.

LEAN MANAGEMENT a ŠKOLENÍ
manažerské poradenství, školení

ZAKÁZKOVÝ SERVIS NA MÍRU
Zpracování zadání v plném rozsahu.

PRONÁJEM UČEBNY - TRUTNOV
Nabízíme prostory pro výuku, seminář či školení. Nové rekonstruované prostory!

SERVIS PC A NOTEBOOKŮ
Oprava a údržba PC a NTB a jiné.

BENEFIT PLUS
Platba kurzů je u nás možná i přes tento program.

Gallery Beta
Zaměstnanecké benefity

  • pro firmu
  • pro úřad
  • pro organizaci
  • pro personalisty
Klikněte zde

Královéhradecký kraj

V tomto roce byly v Hradci Králové realizované kurzy zaměřené na programy MS Word, MS Project, MS Excel a MS PowerPoint.

Pardubický kraj

V Pardubicích byly během letošního roku realizovány kurzy MS Office, MS Excel a MS Project.

Liberecký kraj

Tento rok jsme v Liberci realizovali individuální počítačový kurz a kurz zaměřený na MS Word pro pokročilé.

Praha

V letošním roce jsme v Praze a okolí začali realizovat kurzy v oblasti MS Office, převážně programu MS Excel.

© 2010 - 2020 PCstorm s.r.o.

PCstorm s.r.o.
Polská 367
541 01 Trutnov

+420 774 415 425
+420 499 810 606
info@pcstorm.cz