Počítačové kurzy a PC školení pro ÚP


Na základě výběrových řízení realizujeme rekvalifikační počítačové kurzy a poradenské programy pro Úřady práce v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Vzhledem ke stále vysoké nezaměstnanosti a situaci na trhu práce jsme za dobu naší působnosti proškolili stovky klientů úřadů práce a pomohli jim tak získat nové dovednosti nezbytné pro uplatnění na trhu práce. Hodnocení našich kurzů a programů účastníky, kteří kurzy absolvovali, ukazují na kvalitu a spokojenost nejen s lektorským týmem, ale také s celkovou organizací a technickým zabezpečením kurzů.
 

Úřady práce, se kterými v rámci těchto projektů spolupracujeme:

 • Úřad práce v Trutnově (včetně poboček ve Vrchlabí a Dvoře Králové n/L)
 • Úřad práce v Hradci Králové (včetně poboček v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou)
 • Úřad práce v Náchodě
 • Úřad práce v Pardubicích
 • Úřad práce v Chrudimi
 • Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou
 • Úřad práce v Jičíně (včetně poboček v Hořicích a Nové Pace)
 • Úřad práce v Liberci

 

Počítačové kurzy a školící programy, které pro úřady práce realizujeme:

 • Rekvalifikační počítačové kurzy
 • Poradenské programy

 

1. Rekvalifikační počítačové kurzy

Název kurzu:Rozsah hodin:
Základy obsluhy osobního počítače52 h
  
Obsluha osobního počítače82 h
  
 
Pro úřad
Náplň:
V rámci výuky dle požadavků jednotlivých úřadů práce jsou na kurzech tato probíraná témata:
 • úvod do IT,
 • základní dovednosti s PC,
 • práce s textovým editorem Microsoft Word,
 • práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel,
 • základy práce s prezentačním programem Microsoft PowerPoint,
 • internet a e-mailová pošta,
 • integrovaný informační portál MPSV.
Akreditace:
Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zákona par. 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti o akreditaci vzdělávacího programu.

Přihlášky:
Do kurzů je možné přihlásit se u kompetentních osob na úřadech práce.

Průběh výuky:
Kurzy probíhají 2-5 x týdně, v rozsahu 9-12 dnů, standardně od 8 do 14 h.
Každý účastník má k dispozici samostatný počítač s připojením k internetu, názornosti probíraných témat napomáhá digitální projekce.
Každý účastník na kurzu obdrží výuková skripta, poznámkový sešit, tužku.

Závěrečné ukončení:
Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, účastníkům jsou předány certifikáty o absolvování kurzů s celostátní platností.
 

2. Poradenské programy - v tuto chvíli probíhá hodnocení nabídek veřejné zakázky na tyto programy (do kurzů se nelze přihlásit)

Na základě požadavků úřadů práce realizujeme také poradenské programy, které pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným, zdravotně nebo jinak znevýhodněným osobám uplatnit se na trhu práce. Kurz je zaměřen na získání informací o trhu práce, sociálních jistotách a na vyhledání vhodných pracovních míst za asistence kvalifikovaného lektora.
  
Motivační kurzrozsah výuky60 h
Job clubrozsah výuky24 h
Portál MPSVrozsah výuky21 h, 30 h, 40 h

Náplň:
 • zdroje informací o volných místech (včetně Integrovaného portálu MPSV), zaměstnavatelích, službách pro uchazeče o zaměstnání a situaci na trhu práce, formy kontaktu se zaměstnavateli,
 • tvorba portfolia osobní dokumentace,
 • verbální a neverbální komunikace, naslouchání, sebehodnocení,
 • nácvik přijímacího pohovoru,
 • pracovně právní problematika,
 • finanční gramotnost,
 • hledání zaměstnání včetně poskytnutí zpětné vazby a podpory.
Přihlášky:
Do kurzů je možné přihlásit se u kompetentních osob na úřadech práce.

Průběh výuky:
Kurzy probíhají v určených dnech v týdnu, v rozsahu 3-12 dnů, standardně od 8 do 14 h.
Každý účastník má k dispozici počítač s připojením na internet, pro výuku je možné využít tiskárnu, DVD přehrávač, telefon. Názornosti probírané látky napomáhá digitální projekce.
Každý účastník na kurzu obdrží výuková skripta, sešity, tužku.

Závěrečné ukončení:
Kurzy jsou ukončeny doporučením lektora, jak postupovat dále v řešení vlastní nezaměstnanosti, jsou předána osvědčení o absolvování kurzů.

INTERIM MANAGEMENT a PORADENSTVÍ
manažerské poradenství, školení

REKVALIFIKAČNÍ PC KURZ - OBSLUHA
TRUTNOV, Akreditováno MŠMT

DARUJTE ŠKOLENÍ = dárkový poukaz
Obdarujte své blízké netradičním dárkem.

PCstorm na FACEBOOKU!
Sledovat nás můžete i na Facebooku.

ZAKÁZKOVÝ SERVIS NA MÍRU
Zpracování zadání v plném rozsahu.

PRONÁJEM UČEBNY - TRUTNOV
Nabízíme prostory pro výuku, seminář či školení. Nové rekonstruované prostory!

SERVIS PC A NOTEBOOKŮ
Oprava a údržba PC a NTB a jiné.

POVEZ II
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

PROGRAM BENEFIT PLUS
Platba kurzů je u nás možná i přes tento program.

Gallery Beta
Zaměstnanecké benefity

 • pro firmu
 • pro úřad
 • pro organizaci
 • pro personalisty
Klikněte zde

Královéhradecký kraj

V tomto roce byly v Hradci Králové realizované kurzy zaměřené na programy MS Word, MS Project, MS Excel a MS PowerPoint.

Pardubický kraj

V Pardubicích byly během letošního roku realizovány kurzy MS Office, MS Excel a MS Project.

Liberecký kraj

Tento rok jsme v Liberci realizovali individuální počítačový kurz a kurz zaměřený na MS Word pro pokročilé.

Praha

V letošním roce jsme v Praze a okolí začali realizovat kurzy v oblasti MS Office, převážně programu MS Excel.

© 2010 - 2019 PCstorm s.r.o.

PCstorm s.r.o.
Polská 367
541 01 Trutnov

+420 774 415 425
+420 499 810 606
info@pcstorm.cz