Testy ECDL

Proč testy ECDL?

 

CO MŮŽE TEST ECDL PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

ECDL CERTIFIKÁT ... mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ... protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni, a to nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ ... protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ ... vlastních znalostí a dovedností práce s počítačem
OSOBNÍ MOTIVACI ... pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
OSOBNÍ USPOKOJENÍ ... z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle "objeví spoustu nového"
ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY ... a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE ... nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

 

CO MŮŽE TEST ECDL POSKYTNOUT VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACI?

SROZUMITELNOU INFORMACI ... o tom, že vzdělávaná osoba již má základní počítačové znalosti a dovednosti, a že je tedy možné na tento základ bez problémů navázat dalším odborným vzděláváním
NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ... vzdělávané osoby jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na běžném procesu vzdělávání, ale že budou nuceny podstoupit nezávislé a objektivní ověření získaných znalostí a dovedností
OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU ... kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých služeb

 

CO MŮŽE TEST ECDL POSKYTNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM?

SROZUMITELNOU INFORMACI ... že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU ... při přijímacích pohovorech, neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ... protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat" a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT ... počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
EFEKTIVNÍ NÁSTROJ ... pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ ... na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TESTŮ ECDL

MĚŘITELNOST
... všechny certifikační programy mají definovány své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
PRAKTIČNOST ... drtivá většina otázek a úkolů je "ze života", testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi
STANDARDIZACE ... na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
OBJEKTIVITA ... je zjišťována mezinárodně platnou metodikou hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality procesu testování
NEZÁVISLOST ... testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů

 

Moduly, ve kterých vás v našem středisku otestujeme
M1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů
M3 - Zpracování textu
M4 - Práce s tabulkami
M5 - Použití databází
M6 - Prezentace
M7 - Základy práce s internetem a komunikace
M9 - Úpravy digitálních obrázků
M10 - Tvorba webových stránek
M12 - Bezpečné používání informačních technologií
M13 - Plánování projektů
M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu


Bližší informace k jednotlivým modulům najdete na www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php

 
Kde testy ECDL absolvovat?
ECDL testy provádíme v našem akreditovaném středisku v Trutnově pro široké okolí (Jilemnice, Jičín, Vrchlabí, Jaroměř, Dvůr Králové n. L., Náchod, Úpice...).

 

Podrobnější informace a novinky ohledně projektu ECDL najdete na www.ecdl.cz.

 

 

OTEVŘENÉ KURZY - Trutnov
Jarní a letní otevřené kurzy v Trutnově.

SERVIS PC A NOTEBOOKŮ
Oprava a údržba PC a NTB a jiné.

PRONÁJEM UČEBNY - PARDUBICE
Nabízíme prostory pro výuky, školení v Pardubicích.

DÁRKOVÝ POUKAZ
Obdarujte své blízké netradičním dárkem!

PRONÁJEM UČEBNY - TRUTNOV
Nabízíme prostory pro výuku, seminář či školení. Nové rekonstruované prostory!

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY
změna adresy učebny a doručovací adresy firmy PCstorm s.r.o.

POVEZ II
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

PROGRAM BENEFIT PLUS
Platba kurzů je u nás možná i přes tento program.

Gallery Beta
Zaměstnanecké benefity

  • pro firmu
  • pro úřad
  • pro organizaci
  • pro personalisty
Klikněte zde

Královéhradecký kraj

V tomto roce byly v Hradci Králové realizované kurzy zaměřené na programy MS Word, MS Project, MS Excel a MS PowerPoint.

Pardubický kraj

V Pardubicích byly během letošního roku realizovány kurzy MS Office, MS Excel a MS Project.

Liberecký kraj

Tento rok jsme v Liberci realizovali individuální počítačový kurz a kurz zaměřený na MS Word pro pokročilé.

Praha

V letošním roce jsme v Praze a okolí začali realizovat kurzy v oblasti MS Office, převážně programu MS Excel.

© 2010 - 2018 PCstorm s.r.o.

PCstorm s.r.o.
Polská 367
541 01 Trutnov

+420 774 415 425
+420 499 810 606
info@pcstorm.cz