NPO - DIGI pro firmu

Rádi byste své zaměstnance proškolili v oblasti digitálních dovedností pro IT a dovednostech potřebných pro Průmysl 4.0, zaměřených na získání a rozvoj digitálních kompetencí? A chtěli byste na tato školení využít dotace? V tuto chvíli probíhá projekt "NPO - DIGI pro firmu", využijte této příležitosti!

Termín realizace:

duben 2024 - září 2025

Kdo se MŮŽE zapojit:

Firmy a jejich zaměstnanci (pracovní smlouva, DPČ)
OSVČ - fyzické osoby podnikající
OSVČ v postavení člena statutárního orgánu právnické osoby s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce

Kdo se NEMŮŽE zapojit:

školy a školská zařízení
zaměstnanci na DPP
zaměstnanci, kteří nejsou občany členských zemí EU
subjekty využívající podpory de minimis se stejným tematickým zaměřením
subjekty, které jsou organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi
subjekty, které opakovaně závažně porušují povinnosti vyplývající z uzavřených dohod s ÚP ČR o poskytování příspěvků v rámci APZ
subjekty, které jsou ve střetu zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení č. 2018/1046 evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18.července 2018

Podporované vzdělávací aktivity:

kurzy digitálního vzdělávání
rekvalifikace

Forma výuky:

prezenční
online (výuka probíhá v reálném čase, nejedná se o samostudium formou e-learningu)

Počet účastníků vzdělávací aktivity:

max. 15

Rozsah kurzu:

min. 16 hodin, max. 80 hodin (1 hodina = 60 minut)

Docházka:

min. 80 % 

Poskytnuté příspěvky:

příspěvek na vzdělávací aktivitu: 263,98 Kč/osobohodina
příspěvek na mzdy (neplatí pro OSVČ): 272,13 Kč/osobohodina
podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post (po skončení) na základě dokladů předložených žadatelem

Podání žádosti:

online prostřednictvím webové aplikace (1 vzdělávací aktivita = 1 žádost)

Postup pro získání příspěvku:
 • Přihlášení do on-line aplikace úřadu práce, viz zde

 • Vyplnění žádosti - v online aplikaci vyplníte žádost a dodáte požadované dokumenty (přílohy):
  Doklad o čísle účtu žadatele
  Jmenný seznam plánovaných účastníků
  Plán harmonogramu vzdělávací aktivity
  Seznámení účastníků se zařazením do projektu a souhlas s poskytnutím osobních údajů
  Předpokládané náklady v CZK
  Čestné prohlášení žadatele o příspěvek

 • Schválení žádosti Úřadem práce včetně dodaných povinných příloh
  V případě nedostatků budete informováni prostřednictvím aplikace (doplnění povinných příloh, upřesnění informací atd.).

 • Vyhotovení a podpis Dohody o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku

 • Realizace vzdělávací aktivity - kurzy připravíme na míru vašim požadavkům nebo lze vybrat z aktuální nabídky kurzů

 • Doložení dokumentů po ukončení školení (v aplikaci)
  Výkaz o absolvování vzdělávací aktivity
  Faktura dodavatele za realizaci vzdělávací aktivity
  Doklad o úhradě nákladů
  Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity
  Prezenční listina/sestava docházky
  Potvrzení, že zaměstnavatel/OSVČ nemá žádné nedoplatky na daních, pojistném atd.
Proč kurzy realizovat s naší firmou?

Velký výběr IT kurzů, obsah kurzů přizpůsobíme na míru vašim požadavkům
Zpracování podkladů potřebných k realizaci vzdělávací aktivity včetně dodržení publicity
Působnost na trhu téměř 20 let
Zkušenosti s realizací školení v rámci projektů
Výuka kurzů je vedena zkušenými a certifikovanými lektory
Tisíce proškolených spokojených zákazníků
Našim krédem je profesionalita, spolehlivost a flexibilita

Bonusy:

Záznam ze školení (online kurzy)
Po absolvování kurzu až 12 měsíců poradenský servis

Veškeré informace o projektu najdete na stránkách Úřadu práce zde.

Pro jednotlivce aktuálně probíhá projekt "Jsem v kurzu", bližší informace zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte na níže uvedených kontaktech, rádi vám se vším poradíme:
tel.: 499 810 606, email: info@pcstorm.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace